--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  21 ธันวาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ม.วลัยลักษณ์
  4 ธันวาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–สวทช.
  2 พฤศจิกายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มนช.
  10 ตุลาคม 2561   ข่าว การบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มรภ.รอ.
  17 กันยายน 2561   อพ.สธ.-ม.มหิดล
  17 กันยายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ร.
  13 กันยายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช.
  11 กันยายน 2561   ข่าวการประชุมหารือกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กทม.
  10 กันยายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ก.
  7 กันยายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.อ.
  5 กันยายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรอ.
  28 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มจธ.
  28 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มบส.
  27 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มศว.
  23 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.สน.
  22 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มส.
  15 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.พน.
  15 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-พช.
  14 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-วช.
  6 สิงหาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มก.
  31กรกฎาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มสด.
  25 กรกฎาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ปม.
  24 กรกฎาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ การประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.-จ.ปทุมธานี
  11 กรกฎาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กทม.
  9 กรกฎาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มบ.
  9 กรกฎาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ตอ.
  6 กรกฎาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สจล.
  27 มิถุนายน 2561   ข่าวพิธีปลูกต้นสัก จันทบุรี
  27 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-บมจ .ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
  26 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมติดตามงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. จันทบุรี
  26 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อส.
  21 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มกท.
  18 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ.
  18 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-พด.
  15 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นทพ.
  12 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ตชด.
  11 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ส.
  8 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มว.
  7 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อ.ส.ค.
  7 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จ.สระบุรี
  6 มิถุนายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มจษ.
  6 มิถุนายน 2561 ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จฬ.
  30 พฤษภาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นฐ.
  18 พฤษภาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.สข.
  17 พฤษภาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ศ.
  16 พฤษภาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ปท.
  11 พฤษภาคม 2561   ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.-มทร.ธ.
  9 พฤษภาคม 2561   ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.-มทร.ร.
  8 พฤษภาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อปท.และ รร. อพ.สธ.-จ.ฉะเชิงเทรา
  2 พฤษภาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-จ.อุทัยธานี
  2 พฤษภาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อปท.และ รร. อพ.สธ.-จ.สิงห์บุรี
  1 พฤษภาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-จ.อ่างทอง
  1 พฤษภาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-จ.สิงห์บุรี
  26 เมษายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ธ.
  20 เมษายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ลป.
  19 เมษายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทช.
  17 เมษายน 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-จ.สมุทรปราการ
  11 เมษายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อสส.
  11 เมษายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สป.ทส.
  10 เมษายน 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-นธ.
  5 เมษายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-วศ.
  2 เมษายน 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อ.อ.ป.
  30 มีนาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-นศ.
  28 มีนาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-จ.ตาก
  26 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.-นทพ.
  23 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สพภ.
  21 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทอ.
  20 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กวก.
  20 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กข.
  19 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรร.
  19 มีนาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-ฉช.
  16 มีนาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มห.
  15 มีนาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-นพ
  13 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สค.
  13 มีนาคม 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-สส.
  6 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทธ.
  5 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อภ.
  5 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสก.
  2 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-พท.
  2 มีนาคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชป.
  28 กุมภาพันธ์ 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-ตชด.
  23 กุมภาพันธ์ 2561   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-อสส.
  21 กุมภาพันธ์ 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.นม.
  21 กุมภาพันธ์ 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นม.
  19 กุมภาพันธ์ 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สอน.
  7 กุมภาพันธ์ 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสส.
  26 มกราคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กปม.
  25 มกราคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ทร.
  10 มกราคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ทน.
  9 มกราคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.ชม.
  8 มกราคม 2561   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มทร.พ.
  3 มกราคม 2561   ข่าวการบรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. - มรว.
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665