ชมสวนมวลพฤกษชาติ

  โคลงสี่สุภาพ..จิตรลดาพฤกษาพรรณ

ย้อนกลับ : ห้องสมุด : HOME

     
       ชมสวนมวลหมู่ไม้
พฤกษ์พรั่งบุปผาชาติ
ดังวิษณุกรรมราช
สวนสวรรค์สรรให้
ดาดาษ  ดื่นนา
ปลูกไว้
รังสฤษฎ์  จริงนอ
แห่งห้องวังนา
     
  กาพย์ยานี ๑๑
     
       ชมสวนมวลพฤกษชาติ
น้อยใหญ่ใบโบกฟ้า
     หญ้าเรียบปลูกทั่วไป
ทั่วพื้นดินดอนดาล
     นอกรั้วริมคูใส
ประดู่อยู่คู่เคียง
     ชูดอกออกไสว
ไชยกัลปพฤกษ์บาน
     เมื่อก้าวเข้าทางเดิน
พุ่มพวงดอกดวงแนม
     สองข้างทางถนน
โมก โมง ม่วง สมอไทย
     โศกใหญ่คู่มะสัง
ใบน้อยฝอยฝอยดี
     สาเกยืนกางแขน
โมกน้อยหมอบม่อยเมิล
     ลิ้นกระบือพุ่งสะพรั่ง
มหาหงส์ลงเรียงไป
ระดาดาษสะอาดตา
ดุจดังป่าโปร่งโอฬาร
เขียวสดใสใบเบ่งบาน
ประดับรุกขรายเรียง
ต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบเวียง
จามจุรี ทรงบาดาล
เหลืองวิไลไหวผสาน
เหล่ากุหลาบหลากสีแซม
เหลือบแลเพลินไม้สูงแกม
ต้นไม้ดัดจัดเรียงไป
ยางยูง ยล แก้ว กร่าง ไกร
ดงป่าไม้สาธิตมี
ยืนต้นดังอวดศักดิ์ศรี
คลี่ประดับกับแนวเนิน
เตยด่างแขวนใบห้อยเหิน
หลบอยู่ใต้สาเก ไทร
อยู่ริมฝั่งชลาไหล
จำปีใกล้ เข็ม จำปา
       หอมกลิ่นพุทธชาด
บัวสวรรค์ แสงจันทรา
     ยี่โถ ยี่เข่ง ข่อย
ยี่หุบอุบกลิ่นหอม
     ดอกขาวสกาวนวล
มาลี ยี่สุ่น กา-
     แก้วเจ้าจอมทรงโดดเดี่ยว
กระทิง นนทรี ระหง
     น้ำค้างกลางหาวพราว
ตะแบก อัญชัน อิน
     ส้าน แส และเล็บนาง
รวงผึ้ง มะลิยัง
     โพธิ ไผ่ ไม้ สาละ
ชวชม สุพรรณิการ์
     ค่อยค่อยเดินต่อไป
หลิว ลิป ยาง โศกแขวน
     เดหลี สีนวลขาว
แคฝอยลอยช่อสลอน
     บุญใดหนอหนุนนำ
สบสิ่งตระการลา
     เมืองแมน เป็นใด
จักเปรียบ จักชม
     พิมานนี้มนุษย์สร้าง
งามราวดั่งเทวัญ
รสสุคนธ์ดาดกรรณิการ์
จันผา พ้อ สายหยุด ยอม
นมแมวน้อยน่าถนอม
เปรียบดอกได้คล้ายมณฑา
พลับพลึงอวลราตรี บุหงา-
หลง บุนนาค ลำดวนดง
อยู่ต้นเดียวอ่าอวดองค์
ขาม ขบ อ้อย สร้อยอินทนิล
ดอกม่วงราวต้นโบยบิน
ลั่นทม  เสลา เปล้า ศรีตรัง
กถินณรงค์ สล้างดอกอยู่หลัง
เฟื่องฟ้าผลิหิรัญญิการ์
กอพุทธ ธรรมรักษา
อีกรัตมาอยู่ไกลแสน
เมิลแมกแม้ต่างชาติแทน
แวนด้า อากาเว่ นิออน
ดอนญ่าพราวลมประอร
ปาล์ม ยูง หงอนไก่ ชบา
ก่อเกิดกรรมเนื่องหนุนมา
สบใจพาระรื่นรมย์
บ่เคยได้ประสบสม
ก็บ่ได้อีกเช่นกัน
อาจเอ่ยอ้างมิเสกสรร
ชลอลง ปฐพีฯ
 
     
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา จิตรลดาพฤกษาพรรณ โครงการส่วนพระองค์

ห้องสมุด   HOME